ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 TEMMUZ 2024, PAZARTESİ   

27

İLKE VE AMAÇLAR

İnşaat Mühendisleri Odası`nın amaçları, kamunun ve ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur, yetki ve çıkarlarını korumak bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmaktır. Bu çerçeve içinde;

 • İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik olarak bilgi birikimlerini artırma çabasına girmek.

 • İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre geliştirilmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, gerekirse ortak çalışma yapmak.

 • İnşaat Mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde etkin katılım ve bu doğrultuda ilgili kamu ve akademik kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

 • Ülke koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba sarf etmek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının yapılması konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite kontrolü uygulamasını yapmak, gerekirse bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak.

 • Halkın barınma sorununu kamu eliyle çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerini sağlanması için kamu kuruluşlarına öneri götürmek, gerekirse ortak çalışma yapmak.

 • İnşaat Mühendisliği ile ilgili projelerin, şartname, yönetmelik ve standartlar açısından uygunluğunu denetlemek ve proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, emeğin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasını denetlemek.

 • Yapı üretiminin projelere uygunluğunu denetlemek, üretimin iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girimlerde bulunmak.

 • İmar ve ihale yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına öneri götürmek.

 • İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak.

 • İnşaat Mühendisliği ile ilgili teknik kitapların, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, Oda çalışmalarını periyodik yayınlarla üyelere ve kamuya duyurmak.

 • Serbest proje bürolarının ilgili yasal çerçevelere uygun çalışmasını sağlamak.

 • İnşaat Mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek.

 • İnşaat Mühendislerinin mesleklerini uygulaması sırasında Oda yasası, yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak.

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

 • Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

 • İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleki birikimin etkin ve yaygın olarak talep edilmesinin sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak.

 • İnşaat mühendisliği arz-talep dengesini rasyonel bir baza oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının niceliksel programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

 • Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde Şube ve Temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak.

 • İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartname yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak.

 • İnşaat Mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr