ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

22 TEMMUZ 2024, PAZARTESİ   

36

ERZİNCAN İLİǒTE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI BAKANLIK BELGELERİ GÖNDERDİKTEN SONRA GÖRÜŞÜLECEK

    Yayına Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:00   Güncellenme Zamanı: 21.02.2024 14:21:39  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 21.02.2024 14:22:51

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 21 Şubat 2024 tarihinde `Erzincan İliç’te Yürütmenin Durdurulması Kararları Bakanlık Belgeleri Gönderdikten Sonra Görüşülecek` başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Erzincan İliç`te Yürütmenin Durdurulması Kararları Bakanlık Belgeleri Gönderdikten Sonra Görüşülecek

21.02.2024

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 21 Şubat 2024 tarihinde "Erzincan İliç`te Yürütmenin Durdurulması Kararları Bakanlık Belgeleri Gönderdikten Sonra Görüşülecek" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Erzincan İliç`te Yürütmenin Durdurulması Kararları Bakanlık Belgeleri Gönderdikten Sonra Görüşülecek

13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan katliamla tekrar gündeme gelen ve yığın liçinde gerçekleşen kayma neticesinde göçük altında kalan 9 işçimizden henüz bir haber alınamayan Erzincan iliçteki altın madeni işletmesine karşı Birliğimizce açılan davalarda Erzincan İdare Mahkemesince ara kararlar verildi. Yürütmenin durdurulması istemli açılan iki davada da uzun süreler geçmesine rağmen henüz yürütmenin durdurulması hakkında bir karar tesis edilmemişti. 13 Şubat tarihinde yaşanan katliamın ertesinde Birliğimiz tarafından açılan davalara beyanlar sunularak bugüne kadar dikkat çekilen hususların acı bir biçimde gerçekleştiği, dava konusu projenin fazla insan canına ve çevresel tahribata neden olmaması için projeye verilmiş ÇED kararlarına açılan davalarda derhal yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep edilmişti.

TMMOB tarafından açılan, 2021 yılında kapasite artışı projesine verilen ÇED Olumlu kararına konu dava ile 2023 yılında açık ocak genişlemesi projesine verilen ÇED Gerekli Değildir kararına konu davada Erzincan İdare Mahkemesince 20.02.2024 ve 21.02.2024 tarihlerinde ara kararlar tesis edildi. İki ayrı davada verilen ara kararlarda yürütmenin durdurulması kararı hakkında bir hükme varabilmek için Bakanlık tarafından duyurulan işletmenin izin ve lisanslarının iptaline ilişkin işlemler ile dayanağı bilgi ve belgelerin Bakanlıktan istenilmesine, yine Bakanlıktan 13.02.2024 tarihinde gerçekleşen olayın nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine yönelik açıklama getirilerek, olayın gerçekleştiği yerin koordinat bilgilerinin yer aldığı harita ve kroki örneklerinin istenilmesine, meydana gelen olay sonrası ön inceleme ve araştırmanın tamamlanıp tamamlanmadığının sorularak, hazırlandı ise ön inceleme / araştırma raporu ile dayanağı bilgi ve belgelerin bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine karar verildi.

Mahkemece verilen ara kararlarda Bakanlıktan birtakım bilgi ve belgeler istenilerek yürütmenin durdurulması hakkında bir kararın bu bilgi ve belgelerin iletilmesinden sonra verileceği ifade edilmiştir. Ancak TMMOB tarafından üç yılı bulan sürede yargılamanın her aşamasında dile getirilen hususların birer birer gerçekleşmesi de göstermektedir ki daha fazla vakit kaybetmeksizin doğamızı katleden, insanlarımızı göçük altında bırakan maden projesine verilmiş ÇED kararları hakkında herhangi bir bilgi ve belgeye gerek kalmaksızın öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir.

Emin Koramaz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 


Okunma Sayısı: 8

Tüm e-Bülten Haberleri »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr