ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

26 MAYIS 2024, PAZAR   

37

İSTANBUL ŞUBEMİZDE MESLEĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 22.01.2024 00:00   Güncellenme Zamanı: 22.01.2024 14:27:57  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 22.01.2024 14:28:29

İMO İstanbul Şubesi tarafından Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu’nun Yürütücülüğünde düzenlenen Mesleğimiz ve Geleceğimiz Panel-Forumu 21 Ocak 2024 tarihinde İMO İstanbul Şube Harun Karadeniz Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İstanbul Şubemizde Mesleğimiz ve geleceğimiz Çalıştayı Düzenlendi 

İMO İstanbul Şubesi tarafından Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu`nun Yürütücülüğünde düzenlenen Mesleğimiz ve Geleceğimiz Panel-Forumu 21 Ocak 2024 tarihinde İMO İstanbul Şube Harun Karadeniz Konferans  Salonu`nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşması Şube Başkanı Fusun Sümer tarafından yapıldı. SÜMER, Mesleğimiz ve Geleceğimiz Panel-Forum etkinliğinin bir sempozyum düzeyinde olduğunu ve önemine değindiği konuşmasına,  "Meslektaşlarımızın söz alması, yaşadığı sorunları aktarması, çözüm önerilerinde bulunması gerekiyor. Çünkü şu açık ki, sorunu yaşayanlar çözümün öznesi, kolaylaştırıcısı, hatta sahibidir. Nasıl çözüleceğine, çözülürken izlenecek yol ve yöntemlerin ne olacağına, mücadele hattının nasıl oluşturulacağına dair söz ve karar hakkı özellikle sorunlarla yüz yüze bulunan meslektaşlarımızdadır. Ve tabii şubemize dönük eleştirilerin bu bölümde yer alacağını var sayarak şunu ifade etmek istiyorum. Tereddüt etmeden, hiçbir baskılanma hissetmeden, özgürce şubemizin, meslek örgütümüzün eleştirilmesi gerekiyor. Eleştiri olmazsa nasıl yol alınır? Eleştiri olmazsa hatalardan nasıl arınabiliriz? Eksiklikler nasıl tamamlanabilir? Zaaflı yönlerimizden nasıl kurtulabiliriz?  Eleştiri olmazsa hiçbiri olmaz.  Eleştirinin olmazsa olmazı, tamamlayıcısı ise özeleştiridir. Eleştiri-özeleştiri mekanizması bir örgütün güvencesidir; yenilenmenin ve değişimin kolaylaştırıcısıdır.  İhtiyaç duyulan bir başka konu ise fikir alış verişinin canlı tutulmasıdır. Farklı fikirlerin geliştirici etkisi olduğunu bir an olsun unutmadan, fikirleri karşı karşıya getirecek zeminlerin oluşturulması gerekiyor ki, bunu olanaklarımız ölçüsünde hayata geçirdiğimiz bilinmektedir. Çünkü ihtiyacımız var. Evet hatalar yapacağız, eksikliklerimiz olacak ancak hiçbir zaman her şeyi olduğu gibi kabullenen, hantal, sorgulamayan, hesap sormayan, değiştirme, dönüştürme iradesi göstermeyen bir kültürün aramızda yeşermesine izin vermeyeceğiz. Açıkçası bugün çok gerçek ve can yakıcı sorunlar üzerinde duracağız. Öyle ki eğitimden istihdama, kadın mühendislerin yaşadığı sorunlardan genç işsizliğe kadar karşı karşıya kalınan sorunlar yumağını masaya yatıracağız." diyerek başladı.

Mühendislik eğitiminin genel anlamda sorun ve sıkıntılar içinde olduğunu ve eğitimin niteliğini doğrudan etkilediğini, genç meslektaşlarımızın güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve düşük ücret kıskacında olduğunun altını çizen SÜMER, istihdam olanaklarıyla inşaat mühendisi sayısı arasındaki uçurumun sadece işsizlikle sonuçlanmadığını, iş bulabilen meslektaşlarımız üzerinde de bir tehdit gibi kullanıldığına dikkat çekti. 

 "Eğitimin sorunları ortadayken, uzmanlaşmaya, yetkinleşmeye, meslek içi eğitime dair sonuç değiştirici girişimler görülmemektedir. Hatta meslek odamızın başlattığı Yetkin Mühendislik gibi uygulamaların engellenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durum, inşaat mühendisliği gibi birbirinden bağımsız alt disiplinlere sahip bir meslek alanında kaotik bir ilişkiye sebebiyet vermekte, nitelikli üretim mümkün olmaktan çıkmaktadır. Özellikle yapı güvenliği ve depremlerin yıkıcı etkisinin azaltılmasına dönük mühendislik faaliyetinin arz ettiği öneme dair söz söylemek bile zül gelmektedir. Yetkinleşmek, uzmanlaşmak önemlidir, sonuç değiştiricidir. Ve tabii ki mesleki niteliği artıracak etki yaratacaktır." diyen SÜMER "soruna bütünlüklü yaklaşmak gerekliliği bizleri bu tür raporları hazırlamaya ya da buna benzeri tartışma ortamları yaratmaya zorunlu kılmaktadır. Bugün burada olanlara ya da az önce söz ettiğim raporun katılımcılarına bakıyorum, çok geniş bir yelpaze görüyorum. Değişik üniversitelerde okuyan, farklı sosyal-kültürel gerçekliğe sahip gençler var. Ya da özelde, kamuda, proje bürolarında, şantiyelerde, yapı denetimde ve diğer yer ve şartlarda çalışan meslektaşlarımız söz konusu. Onların verili durumlarının, sorunlarının, görüş ve yaklaşımlarının kavranması, içselleştirilmesi, mücadele programının buna uygun bir içeriğe kavuşturulması gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Eğitim Konulu ilk oturum Şube Başkanı Fusun SÜMER tarafından yönetildi. Bu oturumda "Nitelikli Eğitim ve Üniversiteler Arası Eşitlik" sunumunu yapan Tuğba TEKEREK, Türkiye`de üniversitelerin durumuna değindi. Anadolu`daki üniversitelerde siyasi motivasyonun çok baskın olduğunu, bunun sonucunda da Türkiye`de üniversite sisteminin can çekişmekte olduğuna dikkat çekti ve üniversitelerin niteliksiz eğitim verilen, nitelikli araştırmalar yapılmayan yerlere dönüştüğüne dikkat çekti.   Öğrencilerin, üniversite eğitimi almaya yetecek bir donanımla üniversiteye gelmediklerini ve bir şey öğrenemeden mezun olduklarına dikkat çeken TEKEREK, "bilmenin, okumanın, öğrenmenin değersizleştiği bir öğretim sisteminden bahsediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Cengiz TOKLU,  "Mesleğimizin Geleceği" başlıklı sunumunda, ay ve mars gibi uzay cisimlerinde yapılacak yapım faaliyetleri ile ilgili olarak dünyada ve ülkemizde yürütülmekte olan çalışmalara değindi.  TOKLU, yapay zekanın, inşaat mühendisliği alanında çeşitli şekillerde kullanılabileceği ve özellikle kompleks yapıların tasarımı, proje yönetimi, veri analizi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yapay zeka teknolojilerinin büyük fayda sağlayabileceğine işaret etti.
 
"Haklarımız ve Sorumluluklarımız Açısından Yetkin Mühendislik" sunumu Şube Yönetim Kurulu Üyesi "Özer OR" tarafından gerçekleştirildi. "OR", mevzuat ve tarihsel süreci içeren bir sunum gerçekleştirdi. İnşaat Mühendisleri Odası`nın 1996`da başladığı Yetkin Mühendislik üzerine yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren OR, 9 Şubat 2015`te Resmi Gazetede yayınlanan ve Danıştay 8. Dairesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açmış olduğu dava lehinde karar vererek iptal edilen Referans Belgesi Yönetmeliği hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.
                                 
 
İstihdam konulu ikinci oturum, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Sinem KOLGU tarafından yönetildi.  Bu oturumda  "Genç İşsizliği ve Mühendislerin Özlük Hakları" sunumuyla "Dr. Murat ÖZVERİ yer aldı.  ÖZVERİ, ülkemizde çalışma hakkının anayasal bir hak olarak düzenlendiği, çalışma hakkını gerçekleştirmek ve bu hakkın öznesini oluşturan işçiyi korumak için çıkarılmış "İş Yasası" olduğu; İş Yasası`ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların kendine özgü yanlarının bulunduğu kabul edilerek iş uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla bu alanda özel uzmanlığa sahip iş mahkemeleri olduğunu belirtti ve sendika, toplu sözleşme ve grev hakları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.
 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Elif ERSOY, "Mühendislerin Çalışma Koşulları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" başlıklı sunumunda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, TMMOB`li Kadınlar, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe ve Bütçeleme, Gerici Politikaların Eğitim Üzerindeki Etkisi ve Mühendislerin Çalışma Koşulları konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Meslek Örgütlülüğü konulu üçüncü oturum ve Forum oturumu Şubemizin Afete Hazırlık ve Müdahale Kurulu Başaknı Temel PİRLİ tarafından yönetildi. Bu oturumda Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Evren KORKMAZER,  "Mesleki Örgütlülüğün ve Meslek Örgütünün Önemi" başlıklı  bir sunum  gerçekleştirdi. KORKMAZER, Meslek Odaları Tarihi, TMMOB`nin ve İMO`nun kuruluş dönemini içeren sunumunda, meslek odasının sorumluluklarına değindi.  Meslek Örgütlülüğü konusuna da değinen KORKMAZER, toplumun, bilim ve tekniğin ışığında çağdaş, demokratik bir düzen de muasır medeniyet seviyesine çıkabilmesi ve meslektaşların mesleki gelişimlerini sağlaması ve insan onuruna yaraşır bir şekilde mesleklerini icra edebilmeleri için, üyeleriyle birlikte güçlü bir örgütlemeye sahip, örgütlü bir meslek odasına her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 

Genç-İMO İTÜ Okul Temsilcisi Candeğer CEYLAN,  "Genç-İMO Örgütlülüğü" başlıklı sunumunda Genç-İMO ve çalışmalarına değindi. CEYLAN, genç-İMO örgütlenmesini, TMMOB çatısı altında, en aktif, en örgütlü, demokrasi kültürünü en iyi oturtmuş gençlik örgütü olarak niteledi. Gençlerin içinde bulunduğu geleceksizlikte çözüm yolunun örgütlü ve dirençli bir mücadele olduğuna dikkat çekti. Forum bölümünde katılımcılar  görüş ve önerilerini aktardılar.

Detay için tıklayınız


Okunma Sayısı: 18

Tüm e-Bülten Haberleri »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr