ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 MAYIS 2024, SALI   

34

ANKARA ŞUBEMİZİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNDA KASTAMONU BELEDİYESİ’NİN YASAL DAYANAĞA AYKIRI `İŞ BİTİRME ÜCRETİ` VE `MÜELLİFLİK KAYIT ÜCRETİ` UYGULAMALARI İPTAL EDİLMİŞTİR

    Yayına Giriş Tarihi: 12.12.2022 00:00   Güncellenme Zamanı: 12.12.2022 13:40:58  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 12.12.2022 10:34:20

Ankara Şubemizin Açtığı Dava Sonucunda Kastamonu Belediyesi`nin Yasal Dayanağa Aykırı "İş Bitirme Ücreti" ve "Müelliflik Kayıt Ücreti" Uygulamaları İptal Edilmiştir

Kastamonu Belediyesinin 2022 Mali Yılı içerisinde belediyece uygulanacak Gelir Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin 19/11/2021 tarih ve 90 sayılı kararının 1.13 ve 1.14 maddesine istinaden mühendis ve mimarlardan 2.314,00 TL müellif kayıt ücreti alınmasının ve iş bitirme belgesi talep eden proje mühendislerinden her iş bitirme tutarının binde iki, şantiye şeflerinden her iş bitirme tutarının binde 0.5 pay alınmasının yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle Şubemiz tarafından iptali için dava açıldı. Şubemiz hukuk mücadelesini kazanarak uygulamaların iptal edilmesini sağlamıştır.

6235 sayılı TMMOB Kanunu`nun 33`üncü maddesinde "Türkiye`de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" hükmü yer almaktadır. İnşaat mühendislerinin kayıt, tescil, çalışma izni vb. işlemlerini yapmak için Odamız dışında başka bir kurum ya da kuruluşun yetkisi bulunmamaktadır.
Ancak, bazı idarelerin yapı ruhsatı düzenleme aşamasında proje müellifi, şantiye şefi veya fenni mesul olarak görev üstlenecek üyelerimizden; "mühendislik çalışma ruhsat harcı", "müellif kaydı", "TUS kayıt ücreti", "Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti", "İş Bitirme Ücreti" veya başka tanımlamalar adı altında ücret aldıkları tespit edilmiştir.
Bu kapsamda "proje müellifliği ücreti" aldıkları tespit edilen Polatlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Çankırı Belediyesi,  "TUS kayıt ücreti" aldığı tespit edilen Afyonkarahisar Belediyesi, "Büro Tescil Belgesi Dosyalama Ücreti" aldığı tespit edilen Çorum Kargı Belediyesi ve son olarak da "İş Bitirme Ücreti" ve "Müelliflik Kayıt Ücreti"" aldığı tespit edilen Kastamonu Belediyesi`ne İMO Ankara Şubesi tarafından dava açılarak, yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu yargı kararı ile kesinleştirilmiştir.
Kesinleşen yargı kararları doğrultusunda üyelerimizden kayıt adı altında ücret alınmaması için Ankara Şubemizin çalışma alanında bulunan belediyelere "Bilgi Edinme Kanunu" kapsamında girişimlerde bulunulmaktadır.
Bu uygulamayı yürüttüğü ve bu uygulamaya devam ettiği belirlenen Etimesgut Belediyesi, Çubuk Belediyesi, Sivas Belediyesi, Şereflikoçhisar Belediyesi için hukuksal sürecin sürdüğünü bildiriyor, tüm idarelerin, üyelerimizin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz.
Söz konusu uygulamaya devam ettiği tespit edilemeyen idarelerin Odamıza ve Şubelerimize bildirilmesi halinde gerekli çalışmaların yapılacağını üyelerimizin bilgilerine sunarız.

NOT: Üyelerimiz geçmişe yönelik alacaklarını tahsil edebilmek için ekteki dilekçe ve mahkeme kararı ile Kastamonu Belediyesi`ne başvuruda bulunabilirler.

İMO Ankara Şubesi
Yönetim KuruluOkunma Sayısı: 14

Tüm e-Bülten Haberleri »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr