ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

14 HAZİRAN 2024, CUMA   

34

TMMOB TARAFINDAN “ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK ”İN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 28.11.2022 00:00   Güncellenme Zamanı: 28.11.2022 13:42:09  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 28.11.2022 13:42:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik “in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı.

TMMOB Tarafından "Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik "in İptali İstemiyle Dava Açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan "Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik "in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay`da dava açıldı. 
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 28.09.2022 tarih ve 31967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik"in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay`da dava açıldı. Yönetmeliğin tamamının iptali istemiyle açılan davada ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, bu alanda Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılır." İfadesinin de Anayasa`ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi talep edildi.
Dava dilekçesinde 3458 ve 6235 sayılı Yasalarda "özel binalar tasarım gözetmenliği" şeklinde bir faaliyet alanı/meslek/unvan bulunmadığı, 6235 sayılı Yasa gereği mühendislik ve mimarlık ihtisas alanlarını belirlemenin TMMOB`nin yetki ve görev alanında olduğu, Yasa ile verilmiş bir yetkinin Yönetmelikler eliyle yok sayılamayacağı belirtildi. Her türlü imar ve yapılaşma süreçleri ile depremler ve genel itibariyle afetlerin Birliğe bağlı Odaların iştigal alanındaki mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleriyle doğrudan ilgili olduğu, alanın gereklerine ve kamu yararına en uygun olan düzenleme ve uygulamalara ulaşılabilmesinin sağlanmasının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının varlık nedeni olduğu hususlarına değinildi. Dava konusu Yönetmeliğin hem düzenlediği alan itibariyle hem de bu alanda yürütülecek mesleki faaliyetlere ve faaliyetleri yürütecek olan meslek mensuplarına yönelik kriter ve kurallar getirmesi nedeniyle TMMOB`nin yetki alanına müdahale edildiği vurgulandı.

Yine yapılan düzenlemelerin, bilimin ve tekniğin öngördüğü şekilde bütün ve kalıcı bir planlama, kentleşme ve yapılaşma sürecine hizmet edecek düzey ve yeterlilikte olmadığı, belirlilikten uzak düzenlemeler getirildiği, kamu yararına aykırılık taşıdığı belirtildi. Son olarak bilimsel ve teknik esaslara, uzmanlık ayrımına, yapı ve imar Yasaları ile 6235 sayılı Yasaya, hukukun genel ilkelerine, Anayasa maddelerine de aykırılık taşıyan Yönetmeliğin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ardından yapılacak inceleme neticesinde iptali talep edildi.    


Okunma Sayısı: 32

Tüm e-Bülten Haberleri »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr