ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

14 NİSAN 2024, PAZAR   

26

E-KÜTÜPHANE

Yayın Başlıklarında  Yayın İçeriklerinde
Ara: 
 


İşleminiz yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz...
5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - Cilt 2    Yayın Bilgisi : 1-3 Ekim 2015

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 00.00.0000

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :

İÇİNDEKİLER
İç kapak, künye, sponsorlar, kurullar
Sayfa : 0 - 0
İçindekiler
Sayfa : 0 - 0
Sunuş
Sayfa : 11 - 12
Urla Eski Tekel Binası (Arditi Köşkü): Yangın Öncesi Durum ve Yapısal İyileştirme-Güçlendirme Kararları - (Aysu P Aydın, F. Nurşen Kul, Cemalettin Dönmez, Altuğ Erberik)
Sayfa : 13 - 28
Tarihi Bir Yapıda Rekonstrüksiyon Uygulaması: İbrahim Efendi Konağı - (Barış Sayın, Cemil Akçay, Barış Yıldızlar, N.Mahir Korkmaz )
Sayfa : 29 - 42
Büyükdere Aya Paraskevi Kilisesi İçin Bir Koruma Önerisi - (Ece Sönmez, Deniz Mazlum)
Sayfa : 43 - 58
Erzurum Tabyaları ve Koruma Sorunları - (Zeynep İnan Ocak, Gülsün Tanyeli)
Sayfa : 59 - 74
Tarihi Çevre Koruma Uygulamalarına Eleştirel Bakış: Hamamönü Örneği - (Olcay Türkan Yurdugüzel, Zuhal Özçetin )
Sayfa : 75 - 82
Tarihi Köprülerin Restorasyonları Kapsamında Yürütülen Yapısal Analiz Çalışmaları ve Sonuçları - (Halide Sert, Esat Mahmut Partal, Mutluhan Nas, Süheyla Yılmaz, Hakan Demirci, Ayşe Avşin, Gül Sibel )
Sayfa : 83 - 98
Tarihi Çamçavuş Demir Köprüsü’nün Taşınması - (Azer Doğuş Sömen, Sultan Seda Ateş, Ferit Durmuş, Halide Sert, Esat M Partal, Mutluhan Nas, Süheyla )
Sayfa : 99 - 112
Ölçekli Yığma Taş Kemer Köprü Modelinin Dinamik Davranışının Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi - (Temel Türker, Alemdar Bayraktar, İrfan Kocaman, Berna Çoruhlu)
Sayfa : 113 - 126
Fil Köprü’nün Yapısal Özellikleri - (Sıddık Şener, K.C.Şener )
Sayfa : 127 - 142
Tarihi Malabadi (Batman Su) Köprüsü’nde Yürütülen Restorasyon-Konservasyon Çalışmaları - (Halide Sert, Süheyla Yılmaz, Esat M. Partal, Hakan Demirci, Ayşe Avşin, Mutluhan Nas, Sibel Turan)
Sayfa : 143 - 154
Kültür Varlıklarında Risk Yönetimi; Gelişimi, Güncel Durum ve Öneriler - (İbrahim Zıvralı, Ü. Nurşah Cabbar)
Sayfa : 155 - 170
Vakıf Kültür Varlıkları Envanter Sistemi - (Gökçe Günel, Gülşen Dişli)
Sayfa : 171 - 186
Korumada TSE Standartları - (Hasan Böke, Başak İpekoğlu )
Sayfa : 187 - 202
Tarihi Eserlerin Korunması ve Geleceğe Güvenle Aktarılmasında Yaşanan Sorunlara Çözümcül Yaklaşımlar - (Meral Oğuz, M. Zühre Sözeri Yıldırım, Fulya Polat)
Sayfa : 203 - 218
Adana Yeni (Abdürrezzak Antaki) Cami ve Mersin Camili Köyü Cami Restorasyonlarında Karşılaşılan Geoteknik Problemler - (Utku Utkan, Abdulazim Yıldız, Rabiye Uç Karalar)
Sayfa : 219 - 234
İnşaat Kaynaklı Yer Sarsıntısının Tarihi Yapılara Etkisi - (İlker Kazaz, Emriye Kazaz )
Sayfa : 235 - 250
Tarihi Bir Köprünün Zemin-Yapı Etkileşiminin İrdelenmesi - (Hamza Güllü)
Sayfa : 251 - 256
Kayseri- Melikgazi İlçesi- Tavukçu Mahallesi Yalçın Sokak Ve Bayram Sokağında Envanter Ve Tipoloji Çalışması - (Ayşe Sağsöz, Büşra Çağlıbulanık )
Sayfa : 257 - 284
Birgi Geleneksel Ahşap Konutlarında Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri - (Engin Aktürk, Tülay Çobancaoğlu)
Sayfa : 285 - 300
Tarihi Tağar Köprüsünün Doğrusal Olmayan Sismik Analizi - (Onur Onat, Erkut Sayın)
Sayfa : 301 - 312
Beit Hillel Oratuarı’nın Yeniden İnşası - (Mine Tanaç Zeren, Özgül Yılmaz Karaman, H.Gökhan Kutlu, Berna Bozkurt )
Sayfa : 313 - 322
Samsun Büyük Camisi Duvar Resimleri: Onarım ve Değişiklikler - (Ezgin Yetiş)
Sayfa : 323 - 332
Van Gölü Havzasındaki Tarihi Ulaşım Yapıları - (Alev Akıllı, Abdulrezzak Bakış, Fatih Hattatoğlu, Ercan Işık, Osman Ünsal Bayrak )
Sayfa : 333 - 346
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Cam Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma - (Banu Gökmen Erdoğan)
Sayfa : 347 - 360
Denizli Yöresindeki Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarında Kullanılan Harçların Özellikleri - (Adem Solak)
Sayfa : 361 - 374
Uçucu Kül ve Polipropilen Lif İçeren Kireç Harçlarının Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Açısından Değerlendirilmesi - (Şakir Erdoğdu, Ufuk Kandil, Safa Nayır, Memduh Nas)
Sayfa : 375 - 384
Niğde Sungurbey Camii’nde Tuz Etkisine Bağlı Malzeme Sorunları - (Sedat Kurugöl, Özge Boso Hanyalı, Uğur Alanyurt, Özden Ormancı, Burcu Kırmızı, Meriç Bakiler)
Sayfa : 385 - 400
16. Yüzyıl İnegöl Hamam Yapısında Kullanılan Örgü Harçlarının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi - (Mustafa Dayı, Hüseyin Yılmaz Aruntaş, Emine N. Caner Saltık )
Sayfa : 401 - 414
Kaybolan Kültür Varlıkları ve Yeniden Yapımlarının Değerlendirilmesi: İstanbul Tarihi Yarımada’dan Örnekler - (Bilal Bilgili)
Sayfa : 415 - 430
Gerede Yukarı Hamam Restorasyonuna İlişkin Değerlendirmeler - (Çiğdem Belgin Dikmen, Ferruh Toruk )
Sayfa : 431 - 444
Foça (izmir) Sivil Mimari Örnekleri ve Restorasyon - (Fevzi Bozkır, Neşe Sarıoğlu Bozkır, Ercüment Kuyumcu)
Sayfa : 445 - 464
Emir Sultan Türbesi ve Çevre Yapıları Restorasyonu İle Çevre Düzenlemesi - (Berna Bozkurt, H. Gökhan Kutlu, A. Boygar Özlen)
Sayfa : 465 - 478
Mimari Restorasyon Projelerinin Uygulama Sürecindeki Zorlukları: Konak Kemeraltı’nda Tarihi Bir Yapı Örneği - (Özden Coşkun Öner, H. Gökhan Kutlu, Cem Bilginperk )
Sayfa : 479 - 492
Bulak Köyü Geleneksel Türk Evlerinin Rölöve Çizimleri İle Mimari Yapısının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma - (Aylin Özodabaş)
Sayfa : 493 - 508
Tarihi Yapılarda Sodyum Sülfatin Bentonit ile Giderilebilirliğinin İncelenmesi - (A.Şahin Zaimoğlu, Neşe Işık, Bünyamin Dönmez, Temel Yetimoğlu)
Sayfa : 509 - 520
Tarihi Eserlerde Demir Malzeme Kullanım ve Uygulama Teknikleri - (Sedat Kurugöl, Sezgi Giray Küçük)
Sayfa : 521 - 536
Kenet ve Zıvanaların Yığma Duvarların Kesme (Kayma) Davranışına Etkisi - (Ali Ural, Mehmet Emin Kara, Serkan Uslu)
Sayfa : 537 - 548
Restorasyonda Geri Döndürülebilirlik Üzerine Sagunto Tiyatrosu Örneği - (Zeynep Aktüre)
Sayfa : 549 - 564
Sivas Gökmedrese: Yapı Mühendisliği Ön Değerlendirmeleri - (Alper İlki, Mustafa Cömert, Cem Demir, Şafak Cengiz)
Sayfa : 565 - 576
Bitlis çalıştay raporu
Sayfa : 577 - 584
Gaziantep çalıştay raporu
Sayfa : 585 - 590

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr